Nočný beh Trebišov

Running
DATE :8.6.2019 PLACE  :Trebišov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 209 athlete detail RÁCZ Valér 2006 Gymnázium Ľ.Štúra 26 1. /  Chlapci 12-14 rokov 0:03:50.7 0:00:00.0
2 153 athlete detail SOKIRA Oliver 2007 Trebišov 2. /  Chlapci 12-14 rokov 0:04:04.1 0:00:13.3
3 40 athlete detail URBANIEK Erik 2005 Trebišov 3. /  Chlapci 12-14 rokov 0:04:08.3 0:00:17.5
4 55 athlete detail ROMANČÁK Denis 2005 Trebiśov 4. /  Chlapci 12-14 rokov 0:04:47.6 0:00:56.8
5 226 athlete detail JAKUBEC Tomáš 2007 Parchovany 5. /  Chlapci 12-14 rokov 0:05:51.6 0:02:00.8
6 322 athlete detail MAĎAR Sebastian 2005 DeutschMann 6. /  Chlapci 12-14 rokov 0:07:30.3 0:03:39.5
--- 585 athlete detail HOJDAN Jakub 2006 Trebišov . /  Chlapci 12-14 rokov DNF ---